Behandelvoorwaarden

Afspraak / verhindering

Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch (0614601779) of via e-mail (info@zannahofstede.nl) of via het contactformulier contact opnemen. Wanneer je een afspraak hebt gemaakt maar je onverhoopt verhinderd bent of deze wilt annuleren, dan dien je de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch via het telefoonnummer (0614601779) af te zeggen. Bij niet tijdige annulering is Sportdiëtist Zanna Hofstede helaas genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet door de verzekering vergoed. Sportdiëtist Zanna Hofstede draagt waar mogelijk zorg voor de continuïteit van jouw behandeling bij ziekte, ongeval of andere (langdurige) afwezigheid van jouw diëtist. Sportdiëtist Zanna Hofstede behoudt zich het recht een behandeling af te breken.

Betaling

Na het consult ontvang je per e-mail een factuur. Deze dien je binnen 14 dagen te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op het door Sportdiëtist Zanna Hofstede aangegeven bankrekeningnummer. Daarna kan je de rekening voor vergoeding indienen bij jouw zorgverzekeraar. Sportdiëtist Zanna Hofstede is ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Hierdoor is het mogelijk de behandeling 60-100% vergoed te krijgen via jouw zorgverzekeraar voor een diëtistisch consult. Het verschilt per zorgverzekeraar hoeveel je vergoedt krijgt. Vergoeding voor dieetadvisering van 3 uur per jaar is in de Basisverzekering opgenomen. Via de Aanvullende Zorgverzekering is er afhankelijk van jouw pakket eventueel nog vergoeding van extra uren dieetadvisering mogelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunnen verzekeraars bepaalde voorwaarden stellen. Deze voorwaarden verschillen per verzekering en pakket. Raadpleeg daarom voor het maken van een afspraak altijd eerst de polisvoorwaarden voor meer informatie over de mogelijkheid om voor vergoeding of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen.  Let op: het eigen risico wordt eerst aangesproken.

Dieetkosten en de Belastingdienst

Heb je een dieet gevolgd op voorschrift van een dokter of diëtist, dan mag je een vast bedrag voor deze kosten van jouw belastingaangifte aftrekken. Je hebt een dieetbevestiging nodig van de diëtist als de Belastingdienst er om vraagt. De bevestiging hoeft niet met de aangifte meegestuurd te worden. Het vaste bedrag staat in de dieetlijst. Staat jouw dieet daar niet in, dan kun je helaas geen bedrag aftrekken. Lees voor meer informatie de website van de Belastingdienst en de pagina over dieetkosten.

Materiaal

Het is niet toegestaan om het materiaal (weekmenu’s/informatie documenten) van Sportdiëtist Zanna Hofstede te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits je hiertoe toestemming hebt verkregen van Sportdiëtist Zanna Hofstede.

Privacy

In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent persoonsregistratie (Wet bescherming persoonsgegevens). Sportdiëtist Zanna Hofstede werkt conform deze Wet. Alles wat je met de diëtist bespreekt, wordt in vertrouwen behandeld. Verwijzende instanties ontvangen schriftelijk een rapportage aan het begin en eind van jouw behandeling (na jouw goedkeuring).

Klachten

Sportdiëtist Zanna Hofstede streeft naar een optimale samenwerking en een professionele behandeling. Mocht je desondanks klachten, op- of aanmerkingen hebben over de behandeling dan word je verzocht om contact op te nemen met de diëtist (Zanna Hofstede). De klacht zal serieus en in vertrouwen behandeld worden. Samen wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Aansprakelijkheid

Deze website is door Sportdiëtist Zanna Hofstede met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Sportdiëtist Zanna Hofstede niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sportdiëtist Zanna Hofstede.

Adviezen gegeven door Sportdiëtist Zanna Hofstede worden met zorg gegeven en zijn resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Desondanks aanvaardt Sportdiëtist Zanna Hofstede geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met het opvolgen van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit de diëtist.


Privacy verklaring: 

Link onderstaand:

privacyverklaring-zanna-hofstede

Contact

Een vraag? Opmerking of wil je een afspraak inplannen? Neem contact met mij op!

Not readable? Change text. captcha txt